سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

ماجراي جراحي زيبايي محمد رضاشاه پهلوی!

محمدرضا شاه و جراحی زیبایی + عکس

جراحی‌های زیبایی گاهی نه به‌عنوان یک انتخاب، که به‌عنوان یک ضرورت انجام می‌پذیرد، این گزاره مشخصا در مورد چهره‌ها و مشاهیر درست‌تر هم هست، چرا که ترمیم...