جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

لیلا عبداللهی

نظرات یک طراح برای انتخاب حلقه نامزدی

نظرات یک طراح برای انتخاب حلقه نامزدی لیلا عبداللهی از پیشگامان طراحی جواهرات مدرن مقیم لندن است. این طراح جواهرات پس از پایان تحصیل در دانشگاه هنرهای زیبا تحصیلات...