جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

لوگوی شرکت های مختلف در طول زمان

عکس لوگوی شرکت های معروف در طول زمان

عکس لوگوی شرکت های معروف در طول زمان کمپانی ها و شرکت های مختلف بعد از مدتی لوگوهای خود را تغییر می دهند. دلیل تعویض لوگو می‌تواند به تغییر در سیاست‌های کلی شرکت،...