دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

لعب خاندان آل سعود

شهر لهو و لعب خاندان آل سعود

هر چند این اختلافات بین جریان ملک عبدالله از یکسو و شخصیت های دینی و هیأت امر به معروف از سوی دیگر محدود می شود اما مسائل پشت پرده که اخیرا فاش شده است، تردیدها را...