شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

لطیفه هایی برای سرگرمی

لطیفه هایی برای سرگرمی

لطیفه هایی برای سرگرمی جزوه امتحانی چیست ؟ جسمی است سمی که در اولین تماس با دستها یا حتی نگاه کردن در کوتاه ترین زمان ممکنه انسان را به خوابی عمیق فرو می...