شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

لرزید

لامرد ۴بار دیگر لرزید

پس لرزه های روز گذشته باعث وحشت مردم این شهرستان شده بود و آنها در حیاط منزلشان چادر زدند اما در حال حاضر آرامش به منطقه بازگشته است. در ادامه مطلب... ...