چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

لذت‌های ماندگار

راه های دست‌یابی به لذت‌های ماندگار

خداوند اولیایی دارد که در همین دنیا نمونه چنین لذت‌هایی را درک می‌کنند. البته پاداش کامل مخصوص عالم آخرت است. آیا ما هم می‌توانیم کاری کنیم که نمونه‌ای از این...