چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

لبخند شیرین احمدی نژاد

«لبخند شیرین احمدی نژاد» در وین

در این موزه که توسط رییس جمهور اتریش افتتاح شده است، پرتره بی نظیر از احمدی نژاد با چهره ای مهربان تصویر شده است. — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — –...