دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

كوه آتشفشان

دماوند آتشفشان شد،بروید عکس بگیرید!

منظره شمالی و شمال شرقی تهران وقتی که البته هوا صاف است مزین به یکی از زیباترین قله های جهان است؛ قله دماوند — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — –...