پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

كشتن شوهر

قتل شوهر در سحرگاه برفی

زنی که به اداره پلیس مراجعه کرده و خبر ناپدید شدن همسر خود را داده بود روز بعد بار دیگر به ماموران مراجعه کرد و این بار به قتل شوهر اقرار کرد. — — — — — — — — — — —...