دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

كارولينسكا

پیش بینی آینده بازیکنان فوتبال !

پژوهشهای اخیر مؤسسه «کارولینسکا» نشان داده که با اندازه‌گیری عملکردهای اجرایی که به بازتاب قابلیت شناختی برای مقابله با مشکلات ناگهانی پرداخته، می‌توان به...