جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

كاركنان زندان ايرانشهر

سوءقصد به کارکنان زندان ایرانشهر

دو تن از کارکنان زندان ایرانشهر صبح امروز در حال عزیمت به محل کار خود توسط اشرار مسلح ناشناس مورد سوءقصد قرار گرفتند. — — — — — — — — — — — — — — —     در...