یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

قیمه ریزه نخودچی

غذای اصفهانی: قیمه ریزه نخودچی

غذای اصفهانی: قیمه ریزه نخودچی کوفته ریزه نخودچی یک غذای سنتی و قدیمی از شهر هنر و تاریخ ایران اصفهان است کوفته ریزه نخودچی یک غذای سنتی و قدیمی از شهر هنر و...