یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

قیمت خودرو در بازار

قیمت خودرو در بازار شنبه ۵ مرداد ۹۲

اقتصاد ایران آنلاین: تومبيل مقدار تغییر کمترین بیشترین 405 ( نمايندگي/ تومان) ۲۵,۱۸۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۵,۱۸۰,۰۰۰ ۲۵,۱۸۰,۰۰۰ 206 تيپ2 ( بازار/ تومان) ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ (%۰)...

قیمت خودرو در بازار ۹۲/۰۵/۰۱

اقتصاد ایران آنلاین:   اتومبيل مقدار تغییر کمترین بیشترین 405 ( نمايندگي/ تومان) ۲۵,۱۸۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۵,۱۸۰,۰۰۰ ۲۵,۱۸۰,۰۰۰ 206 تيپ2 (...