پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

قیمت بیوک سوپر 1952

عکسهای بیوک سوپر ۱۹۵۲ + قیمت

عکسهای بیوک سوپر 1952 + قیمت بیوک مورد نظر که توسط دومین صاحبش به فروش گذاشته شده یک بیوک سوپر 1952 است که با هم نسلهای خود در آن سال تفاوت زیادی دارد. برای مثال موتور...