دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

قيمت اينترنت

مصوبه جديد و كاهش قيمت اينترنت ؟

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اجرای مصوبه 152کمیسیون تنظیم مقررات و فروش حجمی خدمات ADSL را عامل مهمی در بهبود شاخص‌های ارائه...