دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

قوقولی قوقو

این هم از خروس ۱۰۰ساله +تصاویر

این هم از خروس ۱۰۰ساله +تصاویر این خروس به مدت 100 سال است که در این خانه زندگی می‌کند. خروس ۱۰۰ساله وقتی صحبت از قوقولی قوقو می‌شود تجربه این خروس از همه بیشتر...