یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

قورت دادن کفگیر

بلعیدن کفگیر آشپزی توسط زن چینی! +تصاویر

بلعیدن کفگیر آشپزی توسط زن چینی! +تصاویر زن چینی به علت آلرژی به پخت غذا و بسته شدن راه تنفسی خود سعی در باز کردن راه تنفسی خود با کفگیر آشپزخانه کرده که به طور...