یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

قورباغه ات را قورت بده

شباهت و تفاوت اسب و قورباغه !

  می توانید تفاوت بین اسب و قورباغه را بگید؟؟ کمی با دقت ببینید …   difference between a horse and a frog, frog, horse, picture, اسب, اسب حیوان نجیبی است, تفاوت اسب و قورباغه,...