شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

قوانین عجیب کشورها

با قوانین عجیب و غریب کانادا آشنا شوید !!

با قوانین عجیب و غریب کانادا آشنا شوید !! در "وینزر"-انتاریو- نواختن آلات موسیقی در پارک ،دفاتر و برخی مکان های عمومی ممنوع است. قوانین کانادا کانادا واقع در قاره...