سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

قوانین تبلیغات انتخابات

قوانین تبلیغات انتخابات مجلس

به گزارش هیات بازرسی استان تهران  قوانین فعالیت‌های تبلیغاتی انخابات مجلس به شرح ذیل است: ماده ۵۶ – فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز...