پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

قهرمانی در تنیس

قهرمانی نیما عالمیان در تنیس روی میز

قهرمانی نیما عالمیان در تنیس روی میز نیما عالمیان با غلبه بر نوشاد قهرمان جام صلح و دوستی تنیس روی میز تهران شد . قهرمانی نیما عالمیان در تنیس روی میز نیما...