یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

قنداق کردن

فواید و مضرات قنداق کردن نوزاد! + عکس

اصطلاح قنداق کردن به پیچیدن نوزاد در پارچه اطلاق می شود. جنس این پارچه می تواند مختلف باشد. در قنداق کردن امکان حرکت آزادانه دست و پای نوزاد تا حدی از او گرفته می...