سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

قلعه نويي فردوسي پور را شبيه شخصيت منفي فيلمفارسي دانست