قلب اینترنت جهان! + عکس

موشکافی قلب اینترنت جهان! + عکس

گوگل در جای جای دنیا مراکز داده بزرگی را بر پا کرده و میلیون ها سرور در اختیار سرویس های مختلف این شرکت هستند تا حتی ثانیه ای در فعالیتش وقفه نیفتد و از همراهی مردم...