جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

قطع کردن پا

سلفی یک خانم جوان با پای قطع شده اش!

سلفی یک خانم جوان با پای قطع شده اش! زن جوانی که بخاطر سرطان مجبور به قطع کردن پای خود شده بود, در اقدامی عجیب با استخوان پایش به سفر می رود! سلفی با پای...