سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

قطع تمام انگشتان یک کارگر چینی