دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

قصر پادشاهی ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده‌ایم می‌توانیم هدایت کنیم معمار

داستان جالب قصر با شکوه پادشاه

    در افسانه های شرقی قدیم آمده است که یکی از پادشاهان بزرگ برای جاودانه کردن نام و پادشاهی خود تصمیم گرفت که قصری باشکوه بسازد که در دنیا بی نظیر باشد و...