دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

قصاص قاتل تازه داماد

قصاص قاتل تازه داماد

سه برادر زمانی که دامادشان را برای تنبیه کتک می زدند تصور نمی کردند به اتهام قتل و آدم ربایی پای میز محاکمه قرار بگیرند.     در ادامه مطلب...     ...