شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

قربانی گوسفند برای عید قربان

فلسفه عید قربان

 فلسفه عید قربان   قربانی یک عبادت مالی و از شعائر اسلام است و در مقابل دیگر عبادت های مالی  ویژگیهای خاصی در بر دارد، با توجه به آن ویژگیهای قربانی بین عبادت...