دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

قرآن کریم

پاسخ به چند سؤال قرآنی

اینکه خدا چشم و گوشش را بسته، به صورت جبر نیست بلکه خدا ناشی از فعل خود او و از سوء انتخاب اوست او گزینش بد کرده و نتیجه‌ی این گزینش همین است که راه دلش بسته شود و...