قتل یک داور به خاطر اعلام پنالتی!

قتل یک داور به خاطر اعلام پنالتی!

 این نوجوان روز 27 آوریل بعد از آنکه "ریکاردو پورتیلو" داور مسابقه سوت خود را به نشانه خطا به صدا در آورد، به وی حمله‌ور شد و با مشت به صورت وی کوبید. پورتیلو در اثر...