قتل معلم فیزیک

قتل وحشیانه معلم فیزیک در شیراز+ عکس

قتل وحشیانه معلم فیزیک در شیراز+ عکس جمله ای که در شبکه های اجتماعی دست به دست میچرخد : آقای نجفی دبیر فیزیک استان شیراز چک داشته چکش پاس نشده افغانیا انداختنش تو چاه...