شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

قتل مادروخواهر

قتل مادروخواهر بدلیل اختلافات خانوادگی

جوانی که به دلیل اختلافات خانوادگی مادر و خواهرش را به قتل رسانده است، برای محاکمه به دادگاه کیفری معرفی شد.   — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – —...