پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

قتل شوهر

سرانجام خيانت زن جوان به قتل رقم خورد

  ازدواج در نوجوانی، ترس، دوری از فرزند و اختلاف با شوهر زن جوان را به سمت خیانتی 10 ساله برد که با قتل شوهرش پایان یافت. خبر قتل مردی 37 ساله به نام کیوان در 17 تیر دو...

قتل شوهر در سحرگاه برفی

زنی که به اداره پلیس مراجعه کرده و خبر ناپدید شدن همسر خود را داده بود روز بعد بار دیگر به ماموران مراجعه کرد و این بار به قتل شوهر اقرار کرد. — — — — — — — — — — —...