جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

قتل شوهرش

توطئه زن جوان برای قتل شوهرش

زن جوانی که با همدستی دوست شوهرش نقشه قتل همسر خود را طراحی و اجرا کرده بود پس از محاکمه در دادگاه کیفری استان تهران مجرم شناخته شد....     ...