پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

قتل برادر

قتل برادر به خاطر تجاوز و قتل دختر

به گزارش زيرميزي به نقل از فان مهر،این پرونده اواسط سال ۸۸ با پیدا شدن جنازه مرد جوانی در شهر زرقان استان فارس به جریان افتاد و کارآگاهان بعد از حضور در محل رهاشدن...