قاچاق انسان

فروش دختران نیویورکی در خیابان! +تصاویر

فروش دختران نیویورکی در خیابان! فروش سازماندهی شده دختران نیویورکی به پدیده ای رایج در این شهر تبدیل شده است. فروش دختران نیویورک تایمز در این باره نوشت: هنگامی که...