پنج شنبه ۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

قاچاقچی مواد مخدر

اعدام چهار قاچاقچی مواد مخدر در قم

وی اضافه کرد: موضوع مواد مخدر هم جنبه اقتصادی و هم جنبه سیاسی دارد که قاچاقچیان و سوء استفاده کنندگان در این زمینه با فروش این مواد سود‌های سرشاری را بدست...