جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

قاون معاف به سرباز

جزییات قانون جدید سربازی

قانون جدید سربازی که امسال توسط مجلس تصویب شد بحثهای زیادی در زمینه معافیت ها به دنبال داشت....     ...