جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

فیلم گشت ارشاد

«گشت ارشاد» چه کسانی را ناراحت کرد؟

سینمای امروز ایران، مدتی است با حاشیه درآمیخته و البته در همین ده روز که از سال نو هم می‌گذرد، این حاشیه‌ها فراوان بوده است؛ به ویژه درباره فیلمی چون «گشت ارشاد» که...