فیلم چاپگر 3بعدی

ساخت خانه به وسیله چاپگر 3بعدی در چین +عکس

چاپگر 3بعدی، چاپگری است که به جای چاپ بر روی کاغذ میتوانند فایل سه بعدی بسازند به این صورت که پس از گرفتن یک فایل سه بعدی از کامپیوتر، طرح آن را به وسیله یک نوع ماده...