شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

فیلم ها

ویژگی های کفش مناسب ورزش

ایسنا: پوشیدن کفش مناسب به هنگام ورزش کردن مانع از آسیب دیدگی، مصدومیت و احساس درد و ناراحتی در بدن به ویژه در پاها می‌شود.....     ...