سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

فیلم جدید شاهرخ استخری

زندگی شخصی شاهرخ استخری

زندگی شخصی شاهرخ استخری شاهرخ استخری جوان بسیار مستعد متولد سال ۵۹ که  به گفته ی خودش الف بای بازیگری رو خیلی خوب و نزد اساتید بزرگی اموخته.جوانی با انگیزه دوست...