یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

فیلمی که در جشنواره 2016 کن هو شد

فیلمی که در جشنواره ۲۰۱۶ کن هو شد!!

فیلمی که در جشنواره 2016 کن هو شد!!  در اتفاقی عجیب فیلم خریدار شخصی در جشنواره کن 2016 از سوی تماشاچیان هو شد! جشنواره کن تریلر روانشناسانه الیویه آسایاس همزمان هم...