دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

فیلمی از اتاق عمل

انتشار فیلمی از اتاق عمل خنده‌ دار است؟!

فیلم کسی از اتاق بیمارستان دست به دست می‌چرخد و همه می‌بینند، برایش جوک می‌سازند و به آن می‌خندیم، بدون آنکه فکر کنیم، دردهای مردم، چه جسمانی باشد چه روانی،...