فولام

ریش های دژاگه سوژه شد/ عکس

 یک سایت انگلیسی زبان مربوط به ایران در یادداشتی به قیافه بازیکن ایرانی فولام گیر داده است. سایت گل: همین مانده بود که ریش های اشکان دژاگه سوژه شود که خوشبختانه این...