چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

فوزیه جهانبانی

عکس:فوزیه جهانبانی نوه محمدرضا پهلوی!

سپهبد امان‌الله جهانبانی (۱۳۵۳-۱۲۷۴) از صاحب‌منصبان رژیم پهلوی بود. جهانبانی دوبار ازدواج کرد، حاصل این ازدواج‌ها نه فرزند بود. از جمله: نادر جهانبانی(سپهبد نادر...