شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

فلج شدن دوبلور سيما به دليل اشتباه پزشكان آلماني