یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

فعالیت مهاجرتی

فعالیت دفاتر مهاجرتی در کشور ممنوع است

به گزارش فان مهر :معاون وزیر تعاون، کار و رفاه با اعلام اینکه فعالیت دفاتر مهاجرتی در کشور تحت عناوین سرمایه گذاری در خارج کشور، اقامت، تحصیل و اشتغال ممنوع است، گفت:...